Er is voor het idee voor een Jeugdwet, tijdens het opzetten van de Jeugdwet, en tijdens de werking van de Jeugdwet veel kritiek op deze doorgedramde wet gepubliceerd. Ook door mensen die recht van spreken hebben, de echte deskundigen.

Sommige publicaties hebben een ludieke opzet, met een serieuze achtergrond.

Het is meetbaar met eerdere wetenschappelijke inzichten en gezond verstand.